به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
سه‌شنبه 2 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 02:41 ب.ظ

باسمه تعالی

 

1_به همه برادران خود عرض می کنم واقعا شما

 

 کدام زمامدار عاقل را سراغ دارید که برای ادامه

 

حکومت بعد از خود چاره ای نیندیشد؟

 

هم عقل و هم منطق  حکم می کند که حضرت ابوبکر

 

کار بسیار درست و عاقلانه ای

 

در تعیین حضرت عمر برای بعد از خود کرد

 

مااهل تسنن معتقدیم حضرت ابوبکر از حضرت محمد هم در این مورد

 

عاقل تر بود چون حضرت محمد هیچ جانشینی

 

برای بعد از خود معرفی نکرد ولی حضرت ابوبکر

 

معرفی کرد . البته گفته می شود حضرت  محمد در آخرین حج خود

 

حضرت علی را مولای مومنین بعد از خود معرفی کرده

 

و 110 نفر از صحابه بزرگوار و معصوم هم این مساله را ذکر

 

کرده اند ولی با توجه به اینکه حضرت محمد مانندحضرت

 

ابوبکر خیلی به فکر معرفی فرد خاصی برای بعد از

 

خود نبودند لذا حتما منظور ایشان از مولای مومنین بعد از

 

 خود در حدیث مذکور دوست

 

انها بوده نه جانشین در حکومت بهر

 

حال باید قدر حضرت ابوبکر را که

 

در زمینه تعیین جانشین از حضرت محمد

 

 جلوتر افتاده اندبدانیم

 

2_هم عقل و هم منطق حکم می کند که حضرت عمر برای

 

ما اهل تسنن از مجتهدین و عالمانی است که فهمی فراتر از قران

 

کریم داشته حتی گاهی اوقات حضرت عمر به

 

اشتباهاتی که در قران ذکر شده اشاره نموده اند

 

مثلا در قران کریم ذکر شده که پیامبر اسلام از روی

 

هوا و بی حساب حرف نمی زند و آنچه می گوید

 

وحی الهی است(سوره نجم آیه 3 و 4) ولی حضرت عمر که

 

فهمیده بود این عبارت

 

قران اشتباه است لذا هنگامی که پیامبر

 

 لحظات آخرزندگی خود را می گذراند

 

و در خواست قلم و کاغدی کرد تا مطلبی را برای هدایت مردم

 

بنویسد حضرت عمر گفت( پیامبر هذیان می گوید)

 

واقعا ما اهل سنت به خود می بالیم که خلیفه ای چنین عالم

 

و دلسوز به حال امت اسلام داریم که

 

فهم و اجتهادی فراتر از خدا و رسولش دارد

 

 

http://www.owghat.com
it4u.ir