دل می خری؟ - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1387 ساعت 06:15 ق.ظ

گفتمش : دل می خری ؟
پرسید چند؟
گفتمش : دل مال تو، تنها بخند !
خنده کرد و دل زدستانم ربود
تا به خود باز آمدم او رفته بود
دل ز دستش روی خاک افتاده بود
جای پایش روی دل جا مانده بود
http://www.owghat.com
it4u.ir