خاری نباشم - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
دوشنبه 10 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 12:57 ب.ظ
آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم بار بردار ار زدوشی نیستم باری نباشم
گر نگشتم دوست با صاحب دلی دشمن نگردم بوستان بهر خلیل ار نیستم ناری نباشم
گر که نتوانم ستانم داد مظلومی زظالم باز آن خواهم که همکار ستمکاری نباشم
گر نریزم آب رحمت از سبویی بر گلویی دلخوشم گر خنجری بر قلب غمباری نباشم
http://www.owghat.com
it4u.ir