بزرگی مشکل - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
جمعه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 06:54 ب.ظ

هیچ مشکلی بزرگتر از خداوند قادر توانا نیست.

http://www.owghat.com
it4u.ir