فضایل هدیه خدا(قرآن) - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
شنبه 29 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 05:09 ب.ظ
• : برترى قرآن بر سایر سخنان، مانند برترى خداوند است بربندگانش
• مادامی که به آندو تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید: کتاب خدا و اهل بیت


• : قرآن از همه چیز برتر است به جز خداوند عزوجل


• قرآن (کتابی) است که در آن جایگاه نور هدایت و چراغهاى شب تارقرار دارد، پس شخص تیزبین باید در آن دقت کند و براى پرتوش، نظر خویش را بگشاید، زیرا که دل بینا با اندیشه زنده است، و کسی که جویاى روشنى است در تاریکى ها بسبب نور راه پیماید.

• همه مردم که ما بین مشرق و مغرب هستند بمیرند من از تنهائى هراس نکنم به شرطی که
• قرآن با من باشد

http://www.owghat.com
it4u.ir