راه راست - صفا
بسم الله الرٌحمن الرٌحیم --------باصفا باش پادشاهی کن ...
دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1387 ساعت 03:36 ب.ظ


کسی که بداند هر که خدا را یاد کند خدا همنشین اوست احتیاج به هیچ وعظی ندارد . می داند چه باید بکند و چه نباید بکند . می داند که آنچه را می داند باید انجام دهد و در آنچه نمی داند باید احتیاط کند

http://www.owghat.com
it4u.ir